Ceník

Poř. č. sk. ŘO sk. ŘO Cena  
1 AM, A1 17.000,- Kondiční jízdy 800,- kč/45 min.
2 A2 17.000,- Kondiční jízdy 1.000,- kč/45 min.
3 A 17.000,- Kondiční jízdy 1.000,- kč/45 min.
4 R A1 A2 5.000,- Doplňovací zkouška
5 R A2 A 5.000,- Doplňovací zkouška
6 B 18.000,- Kondiční jízdy 600,- kč/45 min.
7 Ba 20.000,- Kondiční jízdy 700,- kč/45 min.
8 BE 6.000,-
9 A2+B 34.000,-  
10 A+B 34.000,-  
11 RB C 21.000,- Kondiční jízdy 1.000,- kč/45 min.
12 RC CE 11.000,- Kondiční jízdy 1.200,- kč/45 min.
13 T 19.000,- Kondiční jízdy 800,- kč/45 min.
14 R B T 14.000,-  
15 B + T 35.000,-  
16 Storno zahájeného výcviku 3.000,-*)  

 *) Poplatek za storno bude naúčtován jen v případě, že storno kurzu vznikne porušením VOP či právních norem majících negativní vliv na probíhající kurz ze strany klienta (např. udělení zákazu řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, opakovaná neomluvená neúčast na hodinách výcviku apod.).

Školení řidičů Cena
Školení z profesní způsobilosti - vstupní - 140 hodin dohodou
Školení z profesní způsobilosti - vstupní - 280 hodin dohodou
Školení z profesní způsobilosti - pravidelné pro skupiny C, CE, D, DE 800,-
Školení z profesní způsobilosti - rozšíření ze skupiny C, CE, na D dohodou
Školení z profesní způsobilosti - dle Zákona 133/2011 Sb. § 48 odst. 4, 5 4.500,-
Školení referentské - dle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb dohodou

Poplatky za zkoušky - platí se na odboru dopravy v den zkoušky  
Zkouška z odborné způsobilosti 700,-
Opravná zkouška z PPV 100,-
Opravná zkouška z OUV (sk. C, CE) 200,-
Opravná zkouška z PJ 400,-